Normal_baby_meisje

In de kraamzorg valt naar verwachting een transparanter en efficiënter proces voor het registreren van kraamzorguren te realiseren door digitalisering met inzet van blockchaintechnologie. Dit blijkt uit de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in de kraamzorg door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland. Deelnemende verzekerden,  kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn enthousiast over het extra inzicht, de bewustwording en de regie die onder verzekerden ontstaat. De kraamzorg voor Nederlands eerste ‘blockchainbaby’s’ is inmiddels afgesloten en de resultaten van de proef zijn bekend. Dat meldt Zorginstituut Nederland.

Ongeveer dertig kraamgezinnen en kraamverzorgenden van drie kraamzorgaanbieders hielden voor de proef de urenregistratie bij in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’. Deze toepassing liet het Zorginstituut vorig jaar ontwikkelen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie in relatie tot bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg. Met de praktijkproef is getoetst hoe deelnemers het werken ermee ervaren.

Het gebruik van blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’ leidt tot één actuele gedeelde waarheid over geïndiceerde, geleverde en resterende kraamzorguren voor verzekerden, kraamverzorgenden, kraamzorgaanbieders en de zorgverzekeraar. Het administratieve proces wordt vereenvoudigd. De huidige stap van verwerking van papieren urenstaten in het informatiesysteem van de zorgaanbieder vervalt bijvoorbeeld. Met blokchaintechnologie kan op verschillende terreinen winst worden geboekt, doordat het administratieve proces anders en eenvoudiger ingericht kan worden, aldus het Zorginstituut.

Om de toegevoegde waarde van blockchain ten volle te benutten moet nog wel een aantal vraagstukken, onder andere op het gebied van privacy, governance en digitale identiteit worden beantwoord.

“De ontwikkeling van de blockchain staat in de kinderschoenen. Kennisdeling binnen de zorg is nodig om ervoor te zorgen dat partijen niet opnieuw het wiel uitvinden. Er zijn nog veel vragen, maar de resultaten uit de praktijkproef maken duidelijk dat het de moeite waard is samen aan de slag te gaan met blockhain in de zorg”, aldus Tiana van Grinsven, van Zorginstituut Nederland.

Door: Redactie Nationale Zorggids