Normal_echo_zwanger

Werknemers die tijdens hun werk in aanraking komen met het geneesmiddel fenytoïne kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Vrouwen die zwanger zijn kunnen het risico lopen dat beroepsmatige blootstelling aan de stof hun ongeboren kind schaadt. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na of beroepsmatige blootstelling aan fenytoïne kwaad kan voor de ontwikkeling van het ongeboren kind en de vruchtbaarheid. Ook werd beoordeeld of fenytoïne nadelige effecten op of via de borstvoeding kan geven.

Fenytoïne is een synthetisch geneesmiddel. Het wordt voornamelijk gebruikt tegen epileptische aanvallen, maar soms ook bij hartritmestoornissen. Mensen die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie, in apotheken of in ziekenhuizen kunnen tijdens hun werk in aanraking komen met fenytoïne.

Op grond van de beschikbare gegevens uit wetenschappelijke onderzoeken stelt de Gezondheidsraad voor om  fenytoïne alleen te classificeren voor effecten op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Op basis van deze effecten is voorgesteld om  fenytoïne te classificeren als een stof die verondersteld toxisch is voor de menselijke voortplanting. Om over de effecten op de vruchtbaarheid en op of via lactatie zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om conclusies te trekken. Het advies van de raad dient als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof. 

Door: Redactie Nationale Zorggids