Normal_ivf-_eicel-bevruchting-zwanger-embryo

Het kabinet gaat de komende periode aan de slag met een wijzigingsvoorstel voor de Embryowet. Met die wetswijziging worden de voorwaarden voor geslachtskeuze verruimd bij het risico op een aantal erfelijke aandoeningen waarbij jongens en meisjes een verschillende kans hebben om ziek te worden. Het kabinet vraagt zich daarom af of aanstaande ouders in de toekomst het geslacht van embryo moeten kunnen kiezen om te voorkomen dat er een kind ter wereld komt met een ernstige genetische afwijking. Dat melden Rijksoverheid en ANP. 

Het kabinet gaat onderzoeken of het geslachtskeuze ook moet toestaan als het kind zo’n ernstige aandoening kan doorgeven aan een volgende generatie. Voormalig zorgminister Edith Schippers wilde geslachtskeuze mogelijk maken als de kans groot was dat een jongen of meisje juist drager van een afwijking zou zijn. De nieuwe regeringscoalitie is hier iets voorzichtiger mee, met name omdat CDA en ChristenUnie niet per se voor embryoselectie zijn.

De Jonge laat doorschemeren dat ook de Raad van State aanraadt om eerst te onderzoeken of de voordelen opwegen tegen de bezwaren. Als hij de wet zou verruimen, zouden immers ook “embryo’s terzijde worden geschoven” die geen drager zijn van een gevreesde ziekte. Daarom ligt er eerst een opdracht tot een nadere ethische analyse. Het maatschappelijk debat over de Embryowet moet ook bruikbare inzichten opleveren.

In de Nota Medische Ethiek, waarin invulling wordt gegeven aan de uitwerking van het regeerakkoord, staan ook andere medisch-ethische vraagstukken rondom het begin van het leven. Het kabinet wil het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terugdringen en gaat daarom onder andere met huisartsen en abortusartsen in gesprek over de nazorg na abortus. Ook wordt gekeken hoe de plaatsing van duurzame anticonceptie, zoals het spiraaltje, in abortusklinieken vergoed kan worden. Daarnaast krijgt ZonMw de opdracht om de Wet afbreking zwangerschap te evalueren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids