Normal_gezin_moeder_vader_kind_familie

De liefdesrelatie en de ouder-kindrelatie zijn twee van de meest intieme en langdurige relaties bij volwassenen. Gegevens daarover, gekoppeld aan karaktereigenschappen, leveren een schat aan informatie op. Dat concludeert Manon van Scheppingen van Tilburg University. Zo blijken persoonlijkheidskenmerken zoals zelfcontrole en extraversie goed te voorspellen wie vader of moeder wordt. Dit meldt Tilburg University.

De promovenda maakte gebruik van grote steekproeven om de persoonlijkheidsontwikkeling in de context van ouderschap en romantische relaties te analyseren. Ouders en koppels vulden over meerdere jaren vragenlijsten in over hun karakter, relatie en welzijn.

Eigenschappen als grote zelfcontrole en extraversie voorspellen wie ouder wordt van een kind. Bij nieuwe ouders leidde het krijgen van een eerste kind op de lange termijn niet tot positieve karakterveranderingen. Op korte termijn daalde bij moeders het zelfvertrouwen en de zelfcontrole. Dat komt waarschijnlijk door de fysieke en hormonale veranderingen van moeders tijdens en na de zwangerschap plus het feit dat moeders meestal de primaire verzorger zijn van het kind.

Relatiekwaliteit van ouders

Moeders reageren anders op het ouderschap dan vaders in termen van zelfcontrole en zelfvertrouwen. En ook onderling verschillen moeders. Nieuwe moeders, die de relatie met hun partner zagen verbeteren, kregen meer zelfvertrouwen. Moeders die een verslechtering in de relatiekwaliteit ervoeren, kregen minder zelfvertrouwen.

Welzijn van oudere koppels

Persoonlijkheid is ook een voorspeller voor het welzijn van oudere koppels. Zowel de eigen als de persoonlijkheid van de ander draagt bij aan het relationele en algemene welzijn. Ook de mate waarin partners op elkaar lijken heeft invloed. Deze verbanden blijken vrij stabiel over de onderzoeksperiode van acht jaar. Het proefschrift biedt inzicht in welke ervaringen gerelateerd zijn aan veranderingen in persoonlijkheidskernmerken en welke effecten ze hebben op sociale gebeurtenissen in het leven.

Door: Redactie Nationale Zorggids