Normal_rss_entry-148076

Het kabinet gaat opnieuw onderzoeken of kinderdagverblijven de mogelijkheid kunnen krijgen kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt. De maatregel krijgt een nieuwe kans nu het draagvlak onder ouders en andere betrokkenen volgens het kabinet is gegroeid. Maar de ook steeds vaker geopperde vaccinatieplicht gaat verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid "op dit moment echt veel te ver''.

Tot dusver zocht het kabinet het vooral in extra voorlichting voor huiverige ouders. Maar de Tweede Kamer wil daar niet meer op wachten. Een ruime Kamermeerderheid vindt dat de kinderopvang niet-gevaccineerde kinderen voortaan moet kunnen weren. D66 werkt al aan een wetswijziging.

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de kinderopvang, "begrijpt de zorgen over de dalende vaccinatiegraad. Kinderopvang moet een veilige plek zijn.'' Daarom wil ze "mogelijkheden onderzoeken voor organisaties om opvang voor niet-ingeënte kinderen te weigeren''.

Plan om daling vaccinatiegraad te keren 

Blokhuis, die het vaccinatieprogramma onder zijn hoede heeft, werkt aan een plan om de daling van de vaccinatiegraad te keren. Hij schuwt voorlopig dwang, maar wil vooral inzetten op "drang''. Hij wil ouders met klem wijzen op de noodzaak van inenten. "Daarin hebben we nog echt heel weinig geïnvesteerd.'' Hij "sluit dwang niet uit'' als andere maatregelen niet helpen, maar "als ik dat nu zou zeggen lijkt het of ik niet in mijn plan van aanpak geloof''.

Of de kinderopvang ouders mag vragen om een inentingsbewijs is vorig jaar ook al eens onderzocht. Toen concludeerde het ministerie van Volksgezondheid dat de wet zelfs geen ruimte bood voor het verplicht registreren van inenting door een kinderdagverblijf. Ook zaten ouders, het onderwijs en de kinderopvang zelf volgens het ministerie helemaal niet te wachten op zo'n maatregel.

Kinderdagverblijven kunnen een niet-ingeënt kind in sommige gevallen nu al wel weigeren. Dat kan als zich concreet gevaar voordoet, bijvoorbeeld als er een epidemie uitbreekt. Maar het kabinet vreest dat ouders een algemene vaccinatie-eis met succes kunnen aanvechten bij de rechter. Als het onderzoek uitwijst dat dat toch een goed idee is, dan moet de wet eerst worden veranderd om dat juridisch dicht te timmeren, zegt Blokhuis.

Door: ANP