Normal_anticonceptie__pil

In de komende jaren investeert staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid 53 miljoen euro in een nieuwe aanpak voor het voorkomen van en begeleiden bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Op scholen wordt de komende jaren meer aandacht besteed aan gezond seksueel gedrag en anticonceptie. Meerdere partijen werken samen om jongeren beter voor te lichten. Dit meldt Rijksoverheid.

Er komt een landelijke campagne over bewust anticonceptiegebruik en de consequenties van onbedoelde zwangerschap. Kennisinstellingen gaan extra onderzoek doen naar wat in de praktijk het beste werkt om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Voor zogenaamde keuzehulpgesprekken voor mensen die onbedoeld zwanger zijn geraakt, wordt de financiering duurzaam en meerjarig, op basis van landelijke kwaliteitscriteria.

Veel werk te verzetten

Blokhuis: “In vergelijking met andere landen heeft Nederland lage cijfers als je kijkt naar tienermoeders en abortussen. Maar daar staat tegenover dat 1 op de 5 vrouwen in ons land ooit onbedoeld zwanger is geweest. Er valt dus ook nog veel extra werk te verzetten. We gaan er voor zorgen dat bijvoorbeeld jonge mensen, migranten en laag opgeleiden beter de weg weten te vinden weten naar goede informatie over anticonceptie. En voor iedereen die toch onbedoeld zwanger wordt, verbeteren we de kwaliteit en beschikbaarheid van goede kennis, informatie en keuzehulpgesprekken. Zodat iedereen die dit overkomt voor zichzelf de best afgewogen beslissing kan maken en daarbij vervolgens op de juiste steun en begeleiding kan rekenen.”

Gezamenlijk plan van betrokken organisaties

Blokhuis werkt bij deze nieuwe aanpak nauw samen met alle partijen die in Nederland actief zijn op dit terrein, zoals scholen en gemeenten maar ook huisartsen, abortusklinieken en hulp- en kennisinstellingen. Fiom, GGD GHOR Nederland, JOOZ, Rutgers en Siriz hebben samen met het ministerie van Volksgezondheid de handen ineengeslagen met een gezamenlijk zevenpunten plan. Dat plan vormt de basis van de aanpak die de staatssecretaris vandaag aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Door: Redactie Nationale Zorggids