Normal_ouders_baby

Een baby die de eerste zes maanden van zijn leven bij zijn ouders op de kamer slaapt, loopt geen verhoogd risico op slaapproblemen of eventuele gedragsproblemen op latere leeftijd. Kinderen die de eerste paar maanden van hun leven bij hun ouders op de slaapkamer doorbrengen, slapen juist beter en zijn socialer, ontdekte ontwikkelingspsycholoog Roseriet Beijers. Dit meldt RTL Nieuws. 

“We hebben bijna tweehonderd baby’s en hun ouders langdurige onderzocht en gevolgd tot de kinderen 6 tot 8 jaar oud waren. De resultaten tonen aan dat ‘room-sharing’ niet leidt tot slaap- of gedragsproblemen als de kinderen 6 tot 8 jaar oud zijn. Wij zagen zelfs positieve effecten als betere slaapkwaliteit en meer ‘pro-sociaal gedrag’”, aldus Beijers. Met pro-sociaal gedrag bedoelt ze bijvoorbeeld behulpzaamheid.

46 procent van de nieuwe ouders kiest er nu nog voor om de baby op zijn of haar eigen kamer te laten slapen uit angst voor te veel afhankelijkheid of andere problemen op latere leeftijd, maar dit is volgens Beijers niet nodig. Toch is er meer onderzoek nodig naar het onderwerp voordat Beijers echt een standpunt durft in te nemen.

Door: Redactie Nationale Zorggids