Normal_zwanger_zwangerschap

De daling van de babysterfte in Nederland stagneert. De afgelopen twee jaar is nagenoeg hetzelfde aantal baby’s rondom de geboorte gestorven. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van Perined. Het aantal baby’s dat tussen 2015 en 2017 stierf daalde met ongeveer 2 procent. In de vijf jaar daarvoor daalde de babysterfte – perinatale sterfte – nog met 20 procent. Dit meldt Trouw. 

“Dat de cijfers afvlakken laat zien dat we na een periode van flinke daling niet achterover kunnen gaan leunen. We moeten vragen blijven stellen. Bijvoorbeeld: kijken we genoeg naar aangeboren afwijkingen, of vroeggeboorte? Moeten we misschien toch vaker de baarmoedermond controleren zoals ze in Duitsland doen, of eerder een bevalling inleiden?”, zegt Jan Nijhuis, voorzitter van een stuurgroep binnen Perined.

Onlangs publiceerde ook Euro-Peristat de babysterftecijfers op Europees niveau. Uit dit rapport is op te maken dat Nederland op de ranglijst is gestegen, maar zich nog steeds in de middenmoot bevindt. Dankzij een betere samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen in de geboortezorg, een daling van het aantal rokende zwangere vrouwen en een afname van het aantal tienerzwangerschappen zijn de sterftecijfers in Nederland iets verbeterd.

EU-ranglijst babysterfte

Nederland staat op nummer 11 in de ranglijst. Nijhuis vindt het niet gek dat we niet in de top tien staan, want er zijn genoeg andere EU-lidstaten die ook hard werken aan een daling van de babysterfte in hun land. Andere landen, zoals de Scandinavische landen, houden er soms ook – voor Nederland – onconventionele standaarden op na. Artsen doen er daar alles aan om zeer prematuur geboren kindjes in leven te houden, met alle risico’s van dien. Nijhuis vindt het goed dat artsen hier zich afvragen of dat verstandig is, gezien het hoge risico op beperkingen.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg wil dat er maar aandacht komt voor zwangerschappen in achterstandswijken en dat er preventieprogramma’s komen voor een gezonde zwangerschap. 

Door: Redactie Nationale Zorggids