Normal_baby_melk_drinken_babyvoeding

In 2017 werden 15.000 baby’s geboren bij een alleenstaande moeder. Dit is 9 procent van alle levendgeboren kinderen. In 2010 was dat nog ruim 7,5 procent en in 2000 ging het om 6 procent. In 2010 kwam 58 procent van de pasgeboren baby’s ter wereld in een huishouden van een gehuwd stel en dat is in 2017 gedaald naar 55 procent. Dit meldt CBS, dat in het kader van kerst de gezinssituaties van baby’s in kaart brengt. 

In Rotterdam, Amsterdam en Almere ligt het percentage levendgeborenen met een alleenstaande moeder boven het landelijk gemiddelde. Hier wonen relatief veel mensen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse migratieachtergrond. Eenoudergezinnen komen in deze bevolkingsgroepen vaker voor, aldus CBS.

Moeder minder vaak getrouwd bij geboorte kind

Nog steeds komt het merendeel van de baby’s ter wereld in een gezin met twee ouders, maar die zijn wel minder vaak getrouwd. Tot het midden van de jaren zeventig werden bijna alle baby’s geboren bij een getrouwde moeder. Daarna is een dalende trend ingezet. Het percentage kinderen dat wordt geboren bij een getrouwde moeder ligt sinds 2008 onder de 60 en kwam uit op 57 in 2017. Vanaf 2010 zijn hierbij ook de moeders met een geregistreerd partnerschap meegeteld.

Trouwen voor geboorte kind gebruikelijk in Urk en Staphorst

Het verschilt per gemeente hoe vaak moeders van pasgeboren kinderen getrouwd zijn. In Urk en Staphorst was dit bij meer dan 95 procent van de moeders het geval. In Heerlen, Boxmeer en Rijnwaarden ligt dit percentage rond 40. Hiermee behoren ze tot de gemeenten waar trouwen voor de geboorte van een kind het minst gebruikelijk is.

Meestal het eerste of tweede kind in het gezin

Een gezin met twee kinderen is het meest gangbaar in Nederland. Ruim de helft van de vrouwen komt daar op uit. Baby’s worden in de meeste gevallen als eerste kind geboren (43 procent) of met één broer of zus (38 procent). Ongeveer 5 procent komt in een gezin met drie of meer broers en/of zussen. Dit kunnen ook stiefbroers of –zussen zijn. Daarnaast is het mogelijk dat biologische broers en zussen niet in hetzelfde gezin wonen.

Door: Redactie Nationale Zorggids