Normal_zwangerschap

De Programmacommissie Prenatale Screening heeft onlangs geadviseerd de periode waarin het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) (beter bekend als de 20-weken echo) wordt uitgevoerd, aan te passen. De aanpassing houdt in dat het SEO één week eerder afgerond moet zijn dan voorheen en bij voorkeur vroeger in de zwangerschap plaatsvindt. Deze wijzigingen in de periode zijn belangrijk in verband met eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Dit meldt RIVM.

De nieuw eis luidt als volgt: “Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap.” Ook bij een incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming geldt dat de herhaling van het SEO vóór 21+0 afgerond is.

De nieuwe SEO kwaliteitseis gaat in per 1 januari 2019. Voor alle zwangeren die zich bij een verloskundige melden ná deze datum voor een SEO geldt dat zij gezien moeten worden volgens de nieuwe kwaliteitseis. 

Door: Redactie Nationale Zorggids