Normal_vaccineren__spuit__injectie

De vaccinatiegraad neemt voor kinderen geboren vanaf 2016 niet verder af. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het RIVM. Ook het aandeel jongeren dat de vaccinaties tegen HPV haalt, daalt niet meer. De opkomst bij vaccinatie tegen meningokokkenziekte is relatief hoog. Dit meldt RIVM. 

De afgelopen jaren was er sprake van een dalende vaccinatiegraad. Op basis van de nieuwste cijfers lijkt er geen verdere afname van de vaccinatiegraad bij zuigelingen te zien. Voorlopige cijfers voor kinderen geboren in 2016 en 2017 laten eenzelfde beeld zien als voor kinderen geboren in 2015: op bijvoorbeeld 1-jarige leeftijd heeft bijna 94 procent de primaire serie voor DKTP afgerond (was ruim 95 procent voor kinderen geboren in 2013 en eerder). 

Voorlopige cijfers van andere vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma laten een vergelijkbaar stabiel beeld zien. Deze conclusie zal naar verwachting ook zichtbaar worden in de definitieve vaccinatiegraad die jaarlijks in juni verschijnt.

Landelijke opkomst HPV-vaccinatie stabiel

Opvallend is het einde van de daling van de vaccinatiegraad HPV vanaf geboortecohort 2005.  In een eerder verschenen rapport bleek nog dat de deelname aan de HPV-vaccinatie met 8 procent aanzienlijk was afgenomen, tot 45,5 procent. Op basis van voorlopige opkomstcijfers is nog niet vast te stellen hoe hoog de HPV vaccinatiegraad precies is, maar het landelijke opkomstpercentage lijkt vanaf geboortecohort 2005 te stabiliseren. Bij de vaccinatiegraadberekening wordt nauwkeurig voor ieder meisje individueel vastgesteld of zij volledig en juist gevaccineerd is. Dit kan dus afwijken van de opkomst.

Meningokokken: landelijk relatief hoge opkomst

In de laatste maanden van 2018 zijn door het hele land jongeren opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen meningokokken ACWY. In totaal hebben 132.015 jongeren een uitnodiging ontvangen. Daarvan hebben 110.348 jongeren de vaccinatie daadwerkelijk gehaald. Hiermee komt de voorlopige opkomst op 83,6 procent. De definitieve opkomst kan nog iets hoger uitkomen, omdat nog niet overal de vaccinaties zijn afgerond.

Door: Redactie Nationale Zorggids