Normal_spermadonor

Fiom, specialist afstammingsvragen, heeft onderzocht welke motieven belangrijk zijn voor anonieme spermadonoren om zich bekend te maken. Na inschrijving in de Fiom KID-DNA databank hebben 179 mannen een vragenlijst ingevuld. De helft van de donoren benoemt motieven gericht op het belang van het donorkind, de andere helft geeft aanvullend motieven aan die gericht zijn op de donor zelf. De conclusies van het onderzoek geven informatie en handvatten om spermadonoren aan te moedigen zich bekend te maken. Dit meldt Fiom in een persbericht. 

Aandacht voor het onderwerp

Een groeiend besef van het belang van afstammingsinformatie voor donorkinderen vergroot bij donoren de behoefte om hun anonimiteit op te heffen. Berichten in de media en kennis over het bestaan van de Fiom KID-DNA Databank motiveren donoren ook om zich bekend te maken. Zo was er een grote toename van inschrijvingen na de oproep van oud-minister Schippers van Volksgezondheid in 2017. Zij riep donoren op om een tweede goede daad te verrichten door hun anonimiteit op te heffen en maakte het voor donoren mogelijk om zich gratis in te schrijven.

Motieven om zich bekend te maken

Donoren die meededen aan het onderzoek zijn gemiddeld 63 jaar, wonen vaak samen met een partner, hebben meestal hun eigen kinderen en zijn overwegend hoogopgeleid. De donoren zijn gevraagd naar hun motieven om zich bekend te maken. Ongeveer de helft gaf motieven die alleen gericht zijn op het kind. De andere helft benoemt ook de eigen nieuwsgierigheid. “Ik wil weten of er kinderen zijn verwekt met mijn zaad”, zo luidt een antwoord. Sommige donoren geven aan dat de geboorte van kinderen in het gezin van de donor de wensen en behoeften van donorkinderen meer invoelbaar maakt.

De studie laat ook zien dat openheid, media-aandacht en de erkenning van de overheid een positieve invloed heeft op de bereidheid van donoren om zich bekend te maken. Het is volgens Fiom dus van belang om het onderwerp blijvend onder de aandacht te brengen om zo de anonieme donoren te bereiken die zich nog niet bekend hebben gemaakt. 

Door: Redactie Nationale Zorggids