Normal_zwanger1

Na succes in Tilburg, Nijmegen, Rotterdam en Groningen, start nu ook de gemeente Midden-Groningen met het programma ‘Nu niet zwanger’. Dit programma zet in op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en het tegengaan van interventie door jeugdzorg of uithuisplaatsing. Dit meldt het Dagblad van het Noorden. 

In de vier Nederlandse gemeenten waar met ‘Nu niet zwanger’ gewerkt wordt, neemt 80 procent van de kwetsbare doelgroepen actie om ongewenste zwangerschappen tegen te gaan. “Het is een nieuwe aanpak voor mensen die in het dagelijks leven bovengemiddeld kwetsbaar zijn en voor wie zwangerschap en geboorte van een kind het bestaan kunnen ontregelen”, legt wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen uit. Het gaat hierbij om mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking die ook kampen met schulden of verslavingen, dakloos zijn of geen verblijfsstatus hebben.

De wethouder benadrukt dat de gemeente niemand wil verbieden om kinderen te krijgen, maar meer bewustzijn wil creëren rondom het krijgen van kinderen en ouderschap. Midden-Groningen wil het gesprek aangaan met kwetsbare doelgroepen en de samenwerking tussen alle betrokken partijen verbeteren. “Voorlichting over anticonceptie en een gezonde, gewenste zwangerschap is een belangrijk gesprekspunt”, aldus Verschuren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids