Normal_anticonceptie__anticonceptiepil

Omdat de levering van de anticonceptiepil nog niet stabiel is, adviseert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) apothekers om maximaal voor drie maanden de anticonceptiepil mee te geven. Dit als voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat opnieuw een tekort ontstaat. Het advies geldt tot 31 maart 2019, zo meldt het CBG. 

Het CBG heeft via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en – defecten meldingen ontvangen van een aantal geneesmiddelenbedrijven die aangeven gedurende een periode van een aantal weken in kleinere of onvoldoende hoeveelheden te kunnen leveren. De vraag naar de pil lijkt aanzienlijk te zijn toegenomen, maar tegelijkertijd hebben bedrijven ook last van vertraging met de kwaliteitscontrole.

Naar verwachting kunnen bedrijven die nu door hun voorraad heen zijn binnen enkele weken weer voldoende leveren. Omdat sommige merken van de anticonceptiepil nog steeds niet geleverd kunnen worden, kan het zo zijn dat vrouwen tijdelijk een ander merk meekrijgen. 

Door: redactie Nationale Zorggids