Normal_jeugdzorgcongres

Hoe kun je kinderen in de eerste duizend levensdagen een kansrijke start bieden? Welke belangrijke interventies, goede voorbeelden en ontwikkelingen zijn er op dit gebied? En welke positieve resultaten levert dit op qua gezondheid, welbevinden en kostenbesparing? Deze vragen staan centraal op het congres ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen!’ op 17 mei 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten, parallelsessies, flitspresentaties en workshops. Dit meldt de Guus Schrijvers Academie. 

Preventie laat nog te wensen over

De eerste duizend dagen van een kind (van preconceptie tot twee jaar) zijn cruciaal voor de ontwikkeling. De kansen in de eerste duizend levensdagen worden thans onvoldoende benut. Met name preventie laat nog te wensen over. 

Dit congres geeft deelnemers een overzicht van recente interventies, projecten en ontwikkelingen om alle kinderen een kansrijke start te bieden. Die ontwikkelingen en interventies liggen op de volgende terreinen:
·       Preventie waaronder vaccinatie, screening op somatische aandoeningen
·       Signaleren van opgroeiproblemen bij kinderen en opvoedvragen van ouders
·       Effectieve geboortezorg
·       Opvoedondersteuning en vroeghulp
·       Vroegtijdige behandeling van specifieke problemen

Workshops en parallelsessies

Naast plenaire sprekers als prof. Tessa Roseboom, dr. Mascha Kamphuis, wethouder Marcelle Hendrickx en prof. Jo Hermanns, zijn er twee rondes met parallelsessies en workshops over uiteenlopende medische en sociale onderwerpen. Van innovatieve projecten als Huis van het Kind in Vlaanderen en Pink Cloud en interventies als SPARK, tot het verhogen van de vaccinatiegraad en de hulp aan kwetsbare zwangere vrouwen.

Voor iedereen die de kansen van kinderen in de eerste duizend dagen wil verbeteren

Het congres is interessant voor kinderartsen, huisartsen en hun praktijkondersteuners, gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, jeugdteams, wijkteams, centra voor jeugd en gezin en in de gespecialiseerde jeugdhulpverlening. Maar zeker ook voor leidinggevenden bij gemeenten, jeugd- en opvoedhulporganisaties, jeugdbeschermingsorganisaties, verzekeraars en alle anderen die geïnteresseerd zijn in het structureel verbeteren van de kansen van kinderen in de eerste duizend dagen.

Meer informatie over het congres en de aanmeldmogelijkheden vind je hier

Door: Nationale Zorggids