Normal_zwangerschapstest_pregnancy_test_result_wiki_-c_

Het ministerie van Volksgezondheid geeft extra subsidie voor het programma Nu Niet Zwanger. Hiermee kan het aantal regio’s dat met het programma werkt worden verdubbeld. Negen regio’s zijn al aan de slag gegaan met het programma en de komende tijd zullen nog eens zes regio’s ermee van start gaan. Met de uitbreiding van de subsidie kan het programma  in vijftig regio’s mogelijk gemaakt worden. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Nu Niet Zwanger zet in op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en het tegengaan van interventie door jeugdzorg of uithuisplaatsing. In de Nederlandse gemeenten waar met ‘Nu niet zwanger’ gewerkt wordt, neemt 80 procent van de kwetsbare doelgroepen actie om ongewenste zwangerschappen tegen te gaan. Mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking worden binnen dit programma geholpen. Maar ook mensen met schulden, verslavingen of zonder verblijfsadres- of status krijgen ondersteuning.

Samenwerking en voorlichting verbeteren

Dit jaar gaan de regio’s Alkmaar, Den Haag, Arnhem, Leiden, Venlo, Zwijndrecht/Dordrecht met het programma Nu Niet Zwanger van start. Iedere deelnemende regio krijgt landelijke ondersteuning. Nu Niet Zwanger, onderdeel van het programma Kansrijke Start van het ministerie van volksgezondheid, zet in op het verbeteren van samenwerking tussen betrokken zorgpartijen en op betere voorlichting aan kwetsbare doelgroepen over anticonceptie en een gezonde zwangerschap. 

Door: Nationale Zorggids