Normal_embryo_ivf

Kunstmatige inseminatie voor single vrouwen en lesbische stellen had nooit vanuit de basisverzekering vergoed moeten worden. Artsen hebben de regels hieromtrent de afgelopen jaren ruim toegepast, waardoor vrouwen de behandeling wel vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed kregen. Dit meldt Trouw die hierover gesprekken voerde met Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en zorgverzekeraars. 

Bij vruchtbare vrouwen die geen toegang hebben tot sperma omdat ze óf single zijn óf een relatie hebben met een andere vrouw, is volgens het Zorginstituut geen sprake van een medische indicatie. De initiatiefnemers van de petitie die vorige week is opgestart voor het vergoeden van inseminatie voor alleenstaande en lesbische vrouwen, zijn echter van mening dat er altijd sprake is van medische noodzaak als een vrouw geen toegang heeft tot gezonde sperma.

Het Zorginstituut laat desgewenst weten het niet uit te sluiten dat kunstmatige inseminatie met zaad van een donor voor deze doelgroep ooit wordt opgenomen in het basispakket. Als blijkt dat de samenleving hiermee instemt, kan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg alsnog overgaan tot opname in de basisverzekering. Wil hij dit niet, dan kan hij ervoor kiezen om hiervoor een andersoortige verzekering in het leven te roepen of hiervoor een subsidie te geven. 

Door: Nationale Zorggids