Normal_vaccineren_inenten_baby

Inwoners van Neder-Betuwe worden beter geïnformeerd en aangespoord om hun kinderen te laten vaccineren. Het gemeentebestuur zegt zich meer in te gaan zetten om de vaccinatiegraad omhoog te brengen. De gemeente heeft nu een vaccinatiegraad van 52 procent, het laagste van alle gemeenten. Groepsimmuniteit voor mazelen ligt bijvoorbeeld op 95 procent, hoewel dit per ziekte wat kan verschillen. Doordat zo weinig kinderen gevaccineerd worden in Neder-Betuwe lopen de kinderen als groep meer kans om ziek te worden. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

In september vorig jaar heeft de gemeenteraad al unaniem ingestemd met een onderzoek over betere voorlichting omtrent het vaccineren. De gemeente, waarvan de meeste inwoners lid zijn van de reformatorische kerk, wil zo een poging doen om via betere voorlichting toch ouders te overtuigen van het belang van vaccineren. “Het is als wethouder zorg mijn taak om ervoor te zorgen dat de vaccinatiegraad hier zo hoog mogelijk ligt, maar aan de andere kant heb ik ook respect voor de keuzes die men op religieuze gronden maakt”, aldus Herma van Dijkhuizen, wethouder zorg.

Niet blij met anti-vaxxers

Die religieuze kwestie maakt haar werk in de gemeente niet makkelijk. Zij zegt dat de meeste inwoners al van generatie op generatie besloten hebben hun kinderen bij voorbaat niet te vaccineren. Dit zou ingaan tegen hun geloof dat de mens het leven niet naar zijn eigen hand kan zetten. In de oproep die is uitgezet worden inwoners dan ook gevraagd om “een zeer bewuste keuze” te maken, maar dat het bestuur ieders keuze zal respecteren. “Ik ben wethouder van álle inwoners”, aldus Van Dijkhuizen. Hiermee bedoelt ze dat ze ook moet denken aan de ouders die hun kinderen wel laten inenten, en niet blij zijn met de anti-vaxxers in de gemeente.

Samenwerking met scholen en artsen

Predikanten zijn gevraagd om mee te denken over het thema. Ook wordt er ingezet op meer samenwerking met verloskundigen, schoolartsen- en verpleegkundigen en de scholen uit te breiden. De wethouder heeft tijdens een lunch met de predikanten gesproken over de lage vaccinatiegraad in de gemeente. “Ik heb toen gevraagd of zij er voor open staan om van gedachten te wisselen over het thema, en daar stonden zij positief tegenover.”

Door: Nationale Zorggids