Normal_vaccin_inenten

Op dinsdag 26 maart komt de vaccinatiealliantie van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid voor het eerst bij elkaar om te praten over het verhogen van de vaccinatiegraad in Nederland. In november 2018 maakte Blokhuis bekend te starten met een alliantie waarin alle betrokken partijen (waaronder ouders, artsen, verpleegkundigen en deskundigen) hun krachten bundelen om het belang van vaccinaties op allerlei manieren duidelijker en zichtbaarder te maken. Het onderwerp van gesprek op deze dinsdag is het verlagen van het infectierisico. Dit meldt Skipr. 

Huisartsen hebben alvast te kennen gegeven dat binnen de alliantie een grote rol ligt weggelegd voor de jeugdgezondsheidszorg. Logisch, want jeugdartsen en -verpleegkundigen zijn veelal de eersten die met ouders en kinderen in gesprek gaan over vaccineren. De belangrijkste taak nu, is om de voorlichting aan ouders én kinderen te verbeteren om het toenemende aantal twijfelgevallen tegen te gaan.

Belangrijke taak jeugdgezondheidszorg

Huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zouden hun informatievoorziening naast elkaar moeten leggen om te bekijken of iedere partij dezelfde informatie verstrekt. Het is aan de huisartsen om voor vaccinaties door te verwijzen naar de jeugdgezondheidszorg. Ook als het om vragen over vaccinaties gaat. 

Door: Nationale Zorggids