Normal_anticonceptie__anticonceptiepil

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers om maximaal voor drie maanden de anticonceptiepil mee te geven. Dit om het risico op tekorten te verkleinen. Deze voorzorgsmaatregel geldt nog tot en met 31 mei en is een verlenging van een eerder afgegeven advies. Dit meldt het CBG. 

De levering van de pil is nog steeds niet stabiel. Het CBG ontvangt via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten nog altijd meldingen van een aantal geneesmiddelenbedrijven die aangeven in kleinere of onvoldoende hoeveelheden te kunnen leveren.

Volgens deze bedrijven komen de leveringsproblemen door een aanhoudende vertraging in de kwaliteitscontrole. Het is nog onbekend wanneer firma’s die nu door hun voorraad heen zijn weer voldoende kunnen leveren. Omdat sommige merken van de anticonceptiepil niet geleverd kunnen worden, kan het zo zijn dat vrouwen tijdelijk een ander merk meekrijgen.

Sinds afgelopen september kampt Nederland met een tekort aan de pil. Op een gegeven moment werden de tekorten zo groot, dat ongebruikte strips op Marktplaats werden aangeboden voor 15 euro per stuk. Een stuk duurder dan de normale prijs. 

Door: Nationale Zorggids