Normal_baby_vader

Als het aan werkgeversorganisatie VNO-NCW ligt, gaan niet alleen de werkgevers het uitgebreide ouderschapsverlof betalen. VNO-NCW pleit voor – gedeeltelijke – betaling uit algemene middelen zodat de kosten niet alleen voor de werkgevers zijn. Dit meldt de Telegraaf. 

Het Europees Parlement is vorige week akkoord gegaan met uitbreiding van het ouderschapsverlof. Ouders in Europa hebben hiermee recht op vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden betaald. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd deze richtlijn ook in Nederland te integreren. Hoe het betaalde verlof hier vorm krijgt is nog niet bekend. Binnen drie jaar moeten ouders hier recht op krijgen.

Ook is het partnerverlof op Europees niveau uitgebreid. De partner van een vrouw mag minstens tien dagen betaald kraamverlof opnemen na de geboorte van zijn of haar kindje. 

Door: Nationale Zorggids