Normal_baby_ouders_vader_moeder

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Met het Actieprogramma Kansrijke Start willen het rijk, gemeenten, belangenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en kennisinstituten kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie een betere kans bieden in hun eerste 1.000 dagen. Een nieuw stimuleringsprogramma ondersteunt gemeenten herin. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Het actieprogramma Kansrijke Start wil de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden. Hiervoor is volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid een samenhangende aanpak nodig van verschillende partijen. Het actieprogramma moedigt gemeenten daarom aan lokale of regionale coalities te organiseren en te versterken.

Het Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start, uitgevoerd door Pharos, ondersteunt gemeenten hierbij. Het programma geeft advies en biedt kennis die nodig is voor Kansrijke Start. Daarnaast zijn landelijke en regionale bijeenkomsten voor het delen van ervaring, kennis en inzicht onderdeel van het stimuleringsprogramma.

Zuid-Limburg

De provincie Limburg vindt deze coalitie zo belangrijk dat ze Kansrijke Start Zuid-Limburg ondersteunt. Gedeputeerde Hans Teunissen: “We moeten niet toestaan dat kinderen aan school beginnen met een achterstand. Dat wil ik absoluut voorkomen. Dus is het belangrijk om in te zetten op de eerste 1.000 dagen van een kind.” Minister De Jonge ondersteunt en waardeert dit initiatief van harte: “Zuid-Limburg is de eerste regionale coalitie in het land die met deze aanpak gaat zorgen voor een kansrijke start in het leven”.

Door: Nationale Zorggids