Normal_pasgeboren_baby_ziekenhuis_geboorte

In het eerste kwartaal van 2019 stierven er meer mensen dan dat er geboren werden. Het saldo van geboorte en sterfte kwam met -750 licht negatief uit. Een jaar eerder was dat nog minus zesduizend. Toen was de sterfte, mede door de aanhoudende griepepidemie, relatief hoog, en overleden ongeveer vijfduizend meer mensen dan in het afgelopen kwartaal. Het aantal geboorten was vrijwel gelijk. Dit meldt CBS. 

Sinds 2013 worden er naar verhouding weinig kinderen geboren, rond de 170.000 per jaar. In 2001, toen de bevolkingsgroei in het eerste kwartaal net zo groot was als nu, waren dat er nog 200.000. De kans op een negatieve natuurlijk aanwas (het saldo van geboorte en sterfte) is overigens het grootst in het eerste kwartaal. Dan overlijden er relatief veel mensen, terwijl het aantal kinderen dat geboren wordt juist wat lager is dan in de rest van het jaar.

Overigens is de Nederlandse bevolking in het eerste kwartaal van dit jaar sneller gegroeid dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen ruim 24.000 mensen bij. Met name het aantal immigranten was hoger, maar zoals hierboven al vermeld overleden er ook flink minder mensen. 

Door: Nationale Zorggids