Normal_bevalling_moeder_ziekenhuis

De leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen is opnieuw gestegen. In 2018 waren zij gemiddeld 29,9 jaar oud bij de geboorte van hun eerste kind. In 2013 was dat nog een half jaar jonger (29,4 jaar). Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Tot begin jaren zeventig daalde de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder werden tot 24,3 jaar. Daarna is deze leeftijd voortdurend gestegen tot ruim 29 jaar. Na de eeuwwisseling leek aan deze stijging een einde te zijn gekomen. De gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eerste kind bleef een tijdlang stabiel op 29,4 jaar. Vanaf 2014 is deze leeftijd echter weer verder opgeschoven.

75,5 duizend vrouwen voor het eerst moeder

In 2018 kregen 75.500 vrouwen een eerste kind. Dat zijn er minder dan in voorgaande jaren. In 2013 waren er 79.500 nieuwe moeders, in 2008 nog ruim 83.000. De laatste jaren worden ook minder tweede en volgende kinderen geboren. In 2018 zijn 168.500 kinderen geboren, ruim duizend minder dan in 2017. In dat jaar werden voor het eerst sinds midden jaren tachtig minder dan 170.000 kinderen geboren. 

Minder jonge vrouwen voor het eerst moeder

Vooral het aantal jonge vrouwen dat een eerste kind kreeg is de laatste jaren gedaald. In 2018 werden 35.000 vrouwen van 20 tot 30 jaar voor het eerst moeder, in 2013 waren dat er nog 40.000. Ook ten opzichte van het aantal vrouwen van die leeftijd is het aantal geboorten van eerste kinderen gedaald. 

Rekening houdend met het aantal vrouwen in elke leeftijdsgroep, nam het aantal vrouwen van 40- tot 45 jaar dat voor het eerst moeder werd wat toe. In 2018 waren er minder vrouwen van die leeftijd dan in 2013. De meeste nieuwe moeders zijn rond de 30 jaar.

Door deze ontwikkelingen heeft tegenwoordig een kleiner deel van de 25-jarige vrouwen al een of meer kinderen. Begin 2010 was bijna 19 procent van de 25-jarigen moeder, begin 2019 was dat ruim 14 procent. Bij 30-jarigen is dit verschil kleiner, bijna 49 procent was moeder in 2010, tegen ruim 47 procent begin 2019.

Door: Nationale Zorggids