Normal_babyopvang__opvang__kov__baby__stoeltje

Het deel van de kinderopvang dat wordt betaald met toeslagen stijgt in 2019 tot het hoogste niveau na 2010. Vorig jaar ging het om 70 procent van de declarabele kinderopvangkosten, in de eerste vier maanden van dit jaar was dat 73 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

In 2018 kregen ouders gemiddeld 4.200 euro aan kinderopvangtoeslag. In totaal werd ruim 2,6 miljard euro uitgekeerd voor bijna 950.000 kinderen. De overheid heeft het budget voor de kinderopvangtoeslag voor 2019 verhoogd.

Via de kinderopvangtoeslag worden werkende ouders grotendeels gecompenseerd voor de declarabele kosten van de formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. Voor de toeslagen hanteert de Belastingdienst een maximaal uurtarief. Ligt het uurtarief van de opvang hoger, dan komen de kosten die boven het maximum liggen voor rekening van de ouders.

De toeslagen zijn alleen bedoeld voor degenen die werken of een opleiding volgen. Voor het maximale aantal uren dat mag worden gedeclareerd kijkt de Belastingdienst naar de partner die de minste uren maakt. Gebruikte uren boven dit maximum zijn ook voor eigen rekening en vallen niet onder de declarabele kinderopvangkosten.

Bijna 950.000 kinderen in kinderopvang in 2018

Het bereik van de kinderopvangtoeslag is in 2018 verder gegroeid. In totaal ontvingen meer dan 630.000 ouders kinderopvangtoeslag. Het aantal kinderen in de formele opvang steeg naar bijna 950.000. Dit betekent dat 40 procent van alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar in Nederland naar formele opvang gaat. In 2014 was dit nog 31 procent.