Normal_echo_zwanger

De ministerraad heeft ermee ingestemd om het wetsvoorstel om de vervanging van een zwanger raadslid de hele zittingsperiode mogelijk te maken voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het voorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

In een periode van 16 weken voorafgaand aan de verkiezingen is het volgens de Kieswet nu niet mogelijk om als zwangere volksvertegenwoordiger te worden vervangen. Omdat de werkbelasting van raadsleden de afgelopen jaren is toegenomen, vindt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dat hun raadswerk niet extra belast moet worden door de afwezigheid van een raadslid vanwege zwangerschap of ziekte. Zij heeft daarom een wetsvoorstel voorbereid waardoor het mogelijk is gedurende de gehele zittingsperiode een vervanger te benoemen.

Tijdelijk ontslag 

Nederland heeft bij de introductie van de Kieswet een in Europa uniek tijdelijk ontslag met daarbij een vervangingsmogelijkheid geïntroduceerd voor zwangere volksvertegenwoordigers. In het verleden moesten alle zwangere volksvertegenwoordigers ofwel aftreden ofwel hun zetel tijdens de zwangerschapsperiode onbenut laten. Dit wetsvoorstel met aanpassing van de Kieswet maakt het nog beter mogelijk om het raadswerk - dat al veeleisend is - te combineren met zaken als een gezin of een baan. 

Door: Nationale Zorggids