Normal_zwanger__zwangerschap__werken

Bedrijven zijn steeds beter op de hoogte van aanvullende voorschriften in de arboregelgeving voor zwangere vrouwen, zegt Inspectie SZW die 1.300 bedrijven bezocht. Zo biedt meer dan de helft van de werkgevers een rustruimte aan en biedt zo’n zeventig procent aanpassingen in arbeidsomstandigheden en werktijden aan. Dit meldt Inspectie SZW. 

Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arboregels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2017 voldeed nog 27 procent aan al deze verplichtingen uit de Arbowet.

Risico-Inventarisatie en –Evaluatie

Om goed arbo-beleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt. 

Door: Nationale Zorggids