Normal_kinderopvang_peuter

ZonMw heeft acht projecten gehonoreerd in de tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Een daarvan is My Little Moves: een onderzoek naar het optimale beweegpatroon voor de groei en ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen. Dit meldt ZonMw.

Op de vraag naar concrete onderzoeksvoorstellen over onderwerpen als topsport, bewegen en vitaliteit, maar ook de kracht van sport bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen ontving ZonMw 51 projectideeën. Daarvan zijn twintig uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. In deze tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen zijn acht projecten gehonoreerd voor ruim 5,4 miljoen euro in totaal.

In deze subsidieronde, waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat, lag de focus op de thema’s beter presteren, een leven lang bewegen, de waarde(n) van sport en data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek.

My Little Moves

Een van die acht gehonoreerde projecten is My Little Moves: Ideal 24-hour movement patterns in the early years. Dit project, van het VU medisch centrum, werkt aan het in kaart brengen van het optimale beweegpatroon voor de groei en ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen.

De projecten starten voor het einde van het jaar en hebben een looptijd van 4 jaar. In het najaar zijn de projecten met een volledige samenvatting te vinden op de ZonMw-website.

Door: Nationale Zorggids