Normal_baby_meisje

Voornamen van kinderen mogen niet ongepast zijn. Zo zijn scheldwoorden, bespottelijke namen of een naam die bestaat uit veel namen niet toegestaan. Ook mag de voornaam geen bestaande achternaam zijn, behalve als de bestaande achternaam ook een voornaam is (bijvoorbeeld Roos). De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een voornaam weigeren. Dit meldt Rijksoverheid. 

Weigert een ambtenaar van de burgerlijke stand de gekozen voornaam, dan is ter plekke een nieuwe naam nodig. Komt de aangever niet met een nieuwe naam, dan geeft de ambtenaar het kind een voornaam. Wie het niet met deze naam eens is, kan binnen zes weken een verzoek tot wijziging van de voornaam indienen bij de rechtbank. Om dit te regelen is een advocaat nodig.

Nederlandse voornaam kan in het buitenland geweigerd worden

Een kind met een buitenlandse of dubbele nationaliteit mag een Nederlandse voornaam geven. Wel is het volgens Rijksoverheid handig om er rekening mee te houden dat sommige landen de keuze voor Nederlandse voornamen niet accepteren. Wie hier meer over wil weten, kan advies opvragen bij het consulaat.

Gekozen voornaam wijzigen

Een gekozen voornaam kan gewijzigd worden. Hiervoor moet een verzoekschrift tot voornaamswijziging worden ingediend bij de rechtbank. Een advocaat inschakelen is ook hierbij verplicht. Bij minderjarigen moet de wettelijke vertegenwoordiger (een ouder of voogd) het verzoek indienen. 

Door: Nationale Zorggids