Normal_normal_bloed__prikken__buisje

Als het aan het NIPT consortium ligt, mogen ook zwangere 16- en 17-jarigen een niet-invasieve prenatale test doen om te achterhalen of hun ongeboren kindje een ernstige aangeboren afwijking heeft. Sinds 2017 mag iedere zwangere vrouw hier binnen een onderzoekssetting gebruik van maken om een eventueel syndroom van Down, Patau of Edwards te ontdekken. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

VUmc, één van de ziekenhuizen binnen het NIPT consortium, heeft inmiddels een vergunning aangevraagd om ook adolescenten mee te kunnen nemen in het onderzoek. De Gezondheidsraad is hiermee akkoord en heeft dit advies aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid overgebracht. Door de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek te wijzigen, kunnen zwangere 16- en 17-jarige meiden op eigen initiatief de NIPT laten afnemen, zonder dat zij hiervoor toestemming nodig hebben van een ouder of voogd. 

Door: Nationale Zorggids