Normal_zwangerschapstest_pregnancy_test_result_wiki_-c_

Het gebruik van het MS-medicijn Gilenya (fingolimod) verdubbelt het risico op aangeboren afwijkingen. Vrouwen moeten daarom vlak voor en tijdens de zwangerschap stoppen met het gebruik ervan. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

Het advies van medicijnautoriteit CBG luidt: neemt bij een kinderwens of grote kans op zwangerschap contact op met de arts. Zorgverleners moeten hier ook alert op zijn en moeten patiënten voor de start en tijdens de behandeling op de hoogte brengen van de mogelijke schadelijke  effecten voor de baby. Voor de start van de behandeling zou een zwangerschap uitgesloten kunnen worden met een zwangerschapstest.

Effectieve anticonceptie

Artsen dienen er ook alert op te zijn dat patiënten effectieve anticonceptie gebruik tijdens de behandeling en gedurende twee maanden na het stoppen van de behandeling. Patiënten die zwanger willen worden, moeten minstens twee maanden van tevoren gestopt zijn met Gilenya.

Wordt een vrouw toch zwanger tijdens de behandeling, dan moet daar onmiddellijk mee gestopt worden, moet de zorgverlener medisch advies geven en over de risico’s vertellen en de zwangerschap nauwlettend monitoren. 

Door: Nationale Zorggids