Normal_echo_zwanger_zwangerschap

Meer dan drieduizend zwangere vrouwen hebben over een periode van 25 jaar meegedaan aan onderzoek naar het algemeen welzijn, stress en depressieve klachten in de zwangerschap, verdeeld over vier grote studies. Opmerkelijke conclusie: het aantal zwangere vrouwen met depressieve klachten blijkt in die 25 jaar te zijn verdubbeld, terwijl aspecten als hoge opleiding, meer inkomen en betere leefgewoonten, die juist zouden ‘beschermen’ tegen depressie, sterk zijn verbeterd. Dit meldt Tilburg University. 

Identieke onderzoeksmethode maakt vergelijkingen mogelijk

De vier studies kenden een identieke onderzoeksmethode. Het percentage deelneemsters was constant en hoog: tussen de 70 en 75 procent. In alle studies werden depressieve klachten gemeten met de Edinburgh Depressie vragenlijst. Op identieke wijze werden demografische factoren en leefgewoonten in kaart gebracht, naast het verloop van de zwangerschap. Hierdoor was het mogelijk de uitkomsten van de vier studies te vergelijken.

Wat veranderde er in 25 jaar?

  • De gemiddelde leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind kreeg nam toe van 27 naar 29 jaar;
  • De leeftijd waarop een vrouw (nog) zwanger was nam toe van 39 tot 43 jaar;
  • Het aantal zwangeren dat rookte daalde van 16 procent in 1988 naar 7 procent in 2015;
  • Het aantal laagopgeleiden nam af van 26 procent naar 5 procent;
  • In 1988 had 60 proent van de zwangeren met kinderen een betaalde baan, in 2015 ruim 90 procent.

Is het mogelijk dat in een periode van 25 jaar nieuwe uitlokkende factoren voor depressie zijn ontstaan? Zo heeft recent wetenschappelijk onderzoek een verband beschreven tussen (over)gebruik van sociale media en mentale problemen. Jonge vrouwen maken in hoge mate gebruik van sociale media. Verder blijkt uit analyses in de totale groep dat het hebben van meerdere kinderen in combinatie met een betaalde baan meer kans geeft op depressieve klachten in de zwangerschap.

‘Holistische’ zwangerschapsbegeleiding

Internationale onderzoeken tonen steeds duidelijker aan dat distress (depressie, angst, burn-out) in de zwangerschap niet alleen ongezond is voor de vrouw zelf, maar ook voor het ongeboren kind. Zwangerschapscontroles richten zich nog steeds vooral op lichamelijke aspecten zoals bloeddruk, gewichtstoename of ‘zwangerschapssuiker’. Het Tilburgse onderzoek onderstreept het belang van een meer ‘holistische benadering’: meer aandacht voor het algemeen welzijn in de begeleiding van de aanstaande moeder.

Door: Nationale Zorggids