Normal_rechter_rechtbank_justitia

In de zaak tegen een 27-jarige vrouw uit Druten, die ervan verdacht wordt haar negen maanden oude baby in 2012 te hebben gedood, is gisteren een gevangenisstraf van drie jaar en de maatregel van tbs met voorwaarden geëist. Gezien de problematiek van de vrouw en om herhaling te voorkomen, moet de vrouw langdurig behandeld worden, zo adviseerden de deskundigen. Dit meldt Openbaar Ministerie.

Op 16 april 2012 vond de toen 20-jarige moeder haar baby blauw aangelopen in zijn bedje. Reanimatie door de vader, die snel naar huis was gekomen, en behandeling in het ziekenhuis mochten niet baten. De dag erop werd het kindje hersendood verklaard. Omdat het om een niet-natuurlijk overlijden ging, is het kind onderzocht. Als doodsoorzaak werd zuurstofgebrek in de hersenen vastgesteld, maar hoe dit was ontstaan kon niet worden verklaard. Aanvankelijk werd deze zaak daarom geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Verminderd toerekeningsvatbaar

In de daarop volgende periode ging het slechter met de vrouw en vorig jaar vertelde ze tijdens een behandeling dat ze de neus en mond van het kindje heeft dichtgeknepen. Toen dit de vader van het kind ter ore kwam, meldde hij zich met deze nieuwe informatie bij de politie waarna het onderzoek werd heropend. Ook in dit onderzoek bekende de vrouw dat ze haar kind had gedood. De deskundigen die haar hebben onderzocht geven aan dat de borderline stoornis waar zij aan lijdt en haar zwakbegaafdheid van invloed zijn geweest op haar handelen. Zij moet zodoende als verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. De forensisch onderzoeker heeft daarnaast aangegeven ook nog ander letsel bij het kind te hebben gevonden dat duidt op geweld.

Tbs met voorwaarden

De grote vraag tijdens de zitting was zodoende niet of de vrouw wel of niet schuldig was aan de dood van haar kind, maar wat een passende straf is met het oog op de ernst van het feit en de problematiek van de verdachte. De officier van justitie gaf aan dat alles erop wijst dat de vrouw haar kind eerst verwondde en daarna verstikte. Maar ook stelde hij dat zij niet in staat was goed na te denken over haar handelen. Daarom zijn zowel een celstraf als behandeling geboden. Hij eiste een gevangenisstraf van drie jaar en tbs met voorwaarden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Door: Nationale Zorggids