Normal_bevalling_verloskunde

De vernieuwde verlos- en kraamkamers van het UMCG worden op dinsdag 15 oktober officieel geopend door Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het UMCG. Na een verbouwperiode van anderhalf jaar voldoet de afdeling nu weer geheel aan de eisen van de huidige tijd. Dit meldt het UMCG. 

In de fonkelnieuwe afdeling zijn nu twee verloskamers met bevalbaden gekomen; dit omdat het aantal vrouwen dat in een bad wil bevallen enorm is toegenomen. Verder is uitgangspunt geweest bij de verbouw dat het gezin zo veel mogelijk bij elkaar kan blijven; partners van de bevallende vrouwen zijn 24/7 welkom en kunnen op de kamers blijven slapen als dat nodig of gewenst is. Baby’s die extra zorg nodig hebben kunnen nu ook vaker bij hun moeder blijven.

Bevalkamers en opnamebedden

Er zijn nu voor zowel de medische bevallingen als voor de bevallingen met eigen verloskundige zes vernieuwde bevalkamers en veertien bedden voor zwangeren die een opname nodig hebben. Verder zijn er achttien bedden voor na de bevalling. Er werken in totaal ongeveer honderd medewerkers op de afdeling; artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, maatschappelijk werkers  en zorgassistenten.

Groeiend aantal bevallingen

Op basis van demografische voorspellingen worden in Groningen en directe omgeving de komende jaren een groeiend aantal bevallingen verwacht. Ook dit was reden voor het UMCG om te investeren in vernieuwde verlos- en kraamkamers.  In de krimpregio’s in de provincie Groningen zal het aantal bevallingen juist wat afnemen.

Naar verwachting zullen jaarlijks ongeveer 1600 vrouwen in het UMCG bevallen. 

Door: Nationale Zorggids