Normal_zwangerschap

In het Fransiscus Gasthuis & Vlietland in Schiedam komt in de nabije toekomst een Verloskundig Prenataal Triage Centrum, ofwel een verloskundigenpost, waar vrouwen met zorgvragen terechtkunnen. Eind vorige week tekenden het ziekenhuis, verloskundigen binnen Cooperatie VeRVe een intentieverklaring. Dit melden Franciscus Gasthuis & Vlietland en Algemeen Dagblad. 

“Wij zijn verheugd samen met de ketenpartners te bouwen aan dit unieke concept van verloskundige zorg bij ons in de regio. Er is in Nederland geen plaats waar de triage binnen de verloskunde op deze manier ingericht is. Het betekent voor zwangeren dat nu en in de toekomst optimale zorg in de zwangerschap dicht bij huis behouden blijft”, zegt verloskundige Iris Lensveld van VeRVe.

Nog geen conreet plan voor opening

De exacte datum van opening van de verloskundigenpost is nog niet bekend, mogelijk beginnen de partijen in 2020 met een proef. Een tijd geleden werd bekend dat de kraamafdeling van locatie Schiedam verhuist naar Rotterdam. Een besluit dat op veel weerstand stuitte. Voorlopig kunnen vrouwen nog steeds in Schiedam bevallen, omdat ook voor de verhuizing nog geen datum is vastgesteld. 

Door: Nationale Zorggids