Normal_rechter_hamer

De Belastingdienst, afdeling Toeslagen, krijgt van de rechter meer ruimte om maatwerk te leveren bij het bepalen van het recht op kinderopvangtoeslag en het terugvorderen ervan. Dit meldt De Raad van State. 

In het vervolg kan de Belastingdienst er dus in sommige gevallen voor kiezen het bedrag aan kinderopvangtoeslag niet op nul te zetten, maar alleen te verlagen of minder geld terug te vorderen. Dit staat in twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak die hiermee nieuwe lijnen uitzet in de rechtspraak over dit soort zaken.

Wet eist streng optreden

Tot nu toe heeft de Afdeling bestuursrechtspraak altijd geoordeeld dat de wet eist dat de Belastingdienst streng optreedt. Bijvoorbeeld als de ontvanger van een toeslag niet alle kosten voor de kinderopvang voor dat jaar heeft betaald. Dan verviel tot nu toe in beginsel het volledige recht op kinderopvangtoeslag en moest de ontvanger alle voorschotten terugbetalen. Ook moest de fiscus altijd het volledige bedrag terugvorderen als er een te hoog voorschot was betaald. Daardoor kon het orgaan geen rekening houden met bijzondere omstandigheden.

Strenge uitleg van de wet kan ernstige gevolgen hebben

In de praktijk blijkt dat de gevolgen van deze strenge uitleg van de wet voor gezinnen ernstig kunnen zijn. Dat is duidelijk geworden uit de vele rechtszaken die de Afdeling bestuursrechtspraak de afgelopen jaren heeft behandeld. Daarnaast zijn de afgelopen jaren over dit onderwerp verschillende rapporten verschenen van onder meer de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Nationale Ombudsman. Grote gevolgen deden zich ook voor in gevallen waarin ontvangers van kinderopvangtoeslag zelf slachtoffer zijn geworden van fraude van anderen, zoals gastouderbureaus, of waarin zij een groot deel van het vooraf opgegeven bedrag wel degelijk aan kinderopvang hadden besteed.

Balans tussen voorkomen fraude en belangen burger

Daarom komt de Afdeling bestuursrechtspraak nu tot een minder strenge uitleg van de wet. De Belastingdienst heeft voortaan ruimte om ook een recht op kinderopvangtoeslag te bepalen als de aanvrager niet alle kosten voor kinderopvang heeft betaald die hem voor dat jaar in rekening zijn gebracht. En de Belastingdienst kan voortaan onder bijzondere omstandigheden helemaal of gedeeltelijk afzien van terugvordering. Deze wijzigingen brengen het belang van het voorkomen van fraude en de belangen van de burger meer met elkaar in evenwicht.

GEVOLGEN VAN DE UITSPRAKEN

Door de ruimte die de Afdeling bestuursrechtspraak de Belastingdienst nu biedt, zal de organisatie zich moeten beraden op een nieuwe werkwijze. De uitspraken kunnen gevolgen hebben voor lopende, oude en nieuwe zaken.

Door: Nationale Zorggids