Normal_euro_geld

Met een subsidie van bijna 700.000 euro maakt SIA RAAK-PRO verder onderzoek naar klompvoeten mogelijk. Onderzoek dat in februari 2020 van start gaat en wordt gecoördineerd door Fontys Paramedische Hogeschool, Máxima Medisch Centrum en Catharina Ziekenhuis. Het onderzoek is een vervolg op eerder grootschalig onderzoek dat zij deden naar een methode waarmee terugval bij klompvoeten eerder herkend zou kunnen worden. Dit meldt Fontys Paramedische Hogeschool. 

Het nieuwe onderzoek richt zich met name op participatie en functioneren; ervaren kinderen in het dagelijks leven daadwerkelijk last van het feit dat ze een klompvoet hebben? En hoe is de kwaliteit van leven van deze kinderen? Hoe erg is het om een klompvoet te hebben? In de loopanalyses zijn verschillen gezien tussen klompvoetpatiëntjes en kinderen zonder klompvoet in enkele gewrichtshoeken, maar beperken deze verschillen de klompvoetpatiënt nou écht in de dagelijkse praktijk? Dit soort vragen staan centraal in het verdere onderzoek.

Gedurende vier jaar zullen er samen met onder andere kinderfysiotherapeuten, de patiëntenvereniging en KU Leuven verschillende studies opgezet en uitgevoerd worden. Met behulp van vragenlijsten, 3D-bewegingsanalyses en klinische gegevens wordt geprobeerd een gedetailleerd beeld te krijgen van problemen die kinderen met een klompvoet in de dagelijkse praktijk ervaren en hoe een eventuele aanvullende behandeling hierbij kan helpen.

Gespecialiseerde zorg

Bij een klompvoet is sprake van een volgroeide voet, die tijdens de zwangerschap in een verkeerde stand is gegroeid. Spieren, banden en pezen ‘trekken’ de voet in een kromme stand. Bij de geboorte wijzen de voeten van de baby dan ook naar beneden, in plaats van naar voren. De vorm lijkt meestal op een golfclub. De naam klompvoet is dan ook een verbastering van het Engelse woord ‘clubfoot’. Behandeling van deze aandoening vindt plaats in een gespecialiseerd klompvoetcentrum, zoals het Máxima MC. De nieuwe subsidie brengt de klompvoetzorg naar een nog hoger niveau.

Symposium

Om de resultaten van de afgelopen twee jaar te presenteren én om vooruit te blikken naar het nieuwe onderzoek, organiseert Fontys Paramedische Hogeschool op maandag 18 november een slotsymposium met als onderwerp “Hoe kan 3D-gangbeeldanalyse vroegtijdige relapse klompvoet opsporen?”. 

Door: Nationale Zorggids