Logo_radboudumc_logo

Een extreme vroeggeboorte op de grens van levensvatbaarheid (bij 24 weken zwangerschapsduur) kan bij ouders zorgen voor angst, onzekerheid en vragen. Vragen die bijvoorbeeld te maken hebben met de overlevingskansen van hun nog ongeboren kind, risico’s op blijvende geestelijke en lichamelijke schade en de behandelmogelijkheden. Het bieden van deze volledige en afgewogen informatie aan ouders vergt ook veel van zorgverleners en behandelaren. Het Radboudumc komt daarom met een keuzehulp voor zowel ouders als artsen, zo meldt het medisch centrum.

Om beide partijen optimaal te ondersteunen hebben het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en het UMC Utrecht een online keuzehulp ontwikkeld waarbij belangrijke aspecten en risico’s in kaart zijn gebracht: www.keuzehulpvroeggeboorte.nl. Het biedt ouders informatie om goed voorbereid keuzes te maken over behandelopties of het afzien daarvan.

De keuzehulp is tot stand gekomen in samenwerking met ouders en de afdelingen verloskunde en neonatologie van het Amalia kinderziekenhuis en het UMC Utrecht, met steun van het Fonds Gezond Geboren. De keuzehulp sluit aan bij de huidige landelijke richtlijn ‘Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte’ en bij de aanbevelingen uit het framework ‘Prenatale counseling bij dreigende vroeggeboorte op de grens van levensvatbaarheid.’

Door: Nationale Zorggids