Normal_vaccin_inenten

Deze vraag stond centraal binnen het promotieonderzoek van Alies van Lier van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar het varicellazostervirus dat waterpokken en gordelroos veroorzaakt. Een van haar aanbevelingen is dat Nederland terughoudender moet zijn met de invoering wat waterpokkenvaccinatie. Dit meldt RIVM. 

Volgens van Lier zijner legitieme redenen om nog te wachten met het vaccineren van kinderen tegen waterpokken: de individuele ziektelast van waterpokken in Nederland is relatief laag en er is nog onduidelijkheid over de mogelijke negatieve effecten van vaccinatie. Dit betekent dat alleen risicogroepen ertegen gevaccineerd worden. In de tussentijd kan Nederland leren van ervaringen uit landen waar de waterpokkenvaccinatie als is ingevoerd. Het vaccineren van ouderen tegen gordelroos is wel aanbevelenswaardig, aldus Van Lier.

Lagere ziektelast dan voorheen

De huidige hoogte van de ziektelast van waterpokken en gordelroos is lager dan de destijds gemeten ziektelast van een aantal infectieziekten, voordat daartegen vaccin waren opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dit komt waarschijnlijk omdat wij, in vergelijking met andere landen, al op jongere leeftijd waterpokken krijgen en er meestal niet erg ziek van worden. Het grootste deel van de ziektelast van het varicellazostervirus wordt veroorzaakt door gordelroos.

Mogelijk negatieve gevolgen waterpokkenvaccinatie

Waterpokkenvaccinatie kan mogelijk negatieve gevolgen hebben omdat we dan minder worden blootgesteld aan het virus, stelt de promovenda. Meer volwassenen en zwangere vrouwen kunnen erdoor waterpokken krijgen. Bij hen is de kans op complicaties groter. En het aantal ouderen dat gordelroos krijgt kan tijdelijk toenemen. Op dit moment is er echter nog geen bewijs voor eventuele negatieve gevolgen door het vaccin.

Verband waterpokken en gordelroos 

Wie voor het eerst besmet raakt met het varicellazostervirus krijgt waterpokken. Na het doormaken van deze infectieziekte, blijft het virus ongemerkt in het lichaam. Het kan na jaren weer actief worden en gordelroos veroorzaken. Vaccineren is de enige manier om waterpokken en gordelroos te voorkomen. 

Door: Nationale Zorggids