Normal_zwangerschap

Het NIPT-consortium wil graag dat NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) ook als eerste test bij meerlingenzwangerschappen wordt aangeboden. Hiervoor is een vergunning nodig. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft de aanvraag getoetst en adviseert aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid om de vergunning te verlenen. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Voorwaarde voor het verlenen van de vergunning is wel dat voor dichoriale tweelingen (met ieder een eigen placenta) en meerlingen met drie of meer foetussen de NIPT als eerste test wordt aangeboden en niet de keuze wordt gegeven om eerst te starten met de combinatietest. Dit omdat een eventuele vervolgbehandeling na een afwijkende uitslag zo snel mogelijk moet plaatsvinden.

Volledige registratie verplicht

Ook dienen de testeigenschappen van de NIPT gemonitord te worden bij én dichoriale tweelingen, meerlingen met drie of meer foetussen en vanishing twin zwangerschappen. Alle uitslagen, positief of negatief, moeten worden geregistreerd, net als testfalen en bijbehorende kenmerken van de zwangere vrouw.

Wordt de NIPT ook voor dichoriale en andersoortige meerlingzwangerschappen aangeboden, dan moet het voorlichtingsmateriaal worden aangepast, zodat er meer informatie in komt over kans op mislukken van de tekst en onzekerheden. Counselors die vrouwen bij het NIPT-traject begeleiden, moeten bijgeschoold worden. 

Door: Nationale Zorggids