Normal_moeder_kind

Steeds meer vrouwen hebben voldoende inkomen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bij vrouwen met een partner en minderjarige kinderen is het aandeel economisch zelfstandigen het sterkst gestegen: van 57 procent in 2011 naar bijna 65 procent in 2018. Dit meldt CBS. 

In 2018 was 62 procent van alle niet-onderwijsvolgende vrouwen van 15 jaar tot AOW-leeftijd economisch zelfstandig. Dat wil zeggen dat ze met werken minimaal een inkomen verdienen op het niveau van bijstand voor een alleenstaande. In 2018 bedroeg die drempelwaarde 960 euro netto per maand. Vrouwen werken nog steeds meestal in deeltijd, waardoor het bruto jaarinkomen gemiddeld 20.000 euro lager ligt dan bij mannen.

Doorwerken na geboorte eerste kind

De stijging van het aandeel economisch zelfstandigen onder vrouwen is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan vrouwen met een partner en minderjarige kinderen. Steeds meer moeders blijven (evenveel uren) werken na de geboorte van hun eerste kind, waardoor ze vaker economisch zelfstandig blijven. De economische zelfstandigheid van samenwonende vrouwen zonder (thuiswonende) kinderen steeg ook, vooral bij 45-plussers. 

Door: Nationale Zorggids