Strafbaar handelen Belastingdienst

Minister Wopke Hoekstra van Financiën verklaarde onlangs dat hij geen aanwijzingen heeft voor het strafbaar handelen van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire. SP-Kamerlid Renske Leijten vraagt om opheldering, want ze vindt dat onbegrijpelijk. Volgens haar is er jaren niets gedaan met berichten van klokkenluiders en politieke signalen. Zij eist een gedegen onderzoek van de minister. Dit meldt de Tweede Kamer

Hoekstra zegt op dit moment geen signalen van onrechtmatig handelen te hebben, maar hij laat "breder informatie ophalen". Hij vraagt iedereen die strafrechtelijke informatie heeft om zich te melden. Daarnaast gaat de minister in gesprek met advocaten die dergelijke signalen hebben ontvangen. Ook zal hij een "buitenstaander van groot kaliber" vragen om alle binnengekomen gegevens nog eens te screenen op mogelijke strafbaarheid.