Beschikbaarheidsbijdragen voor acute verloskunde en spoedhulp bijgesteld

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beschikbaarheidsbijdragen voor de spoedeisende hulp  en de acute verloskunde herijkt. Dat is nodig om de subsidie kostendekkend te houden. Uit kostenonderzoek blijkt namelijk een stijging van de beschikbaarheidsbijdragen voor de spoedeisende hulp en een lichte daling van de bijdrage voor acute verloskunde. Dit meldt de NZa.

Alle inwoners van Nederland moeten kunnen rekenen op acute zorg als zij dat nodig hebben.  Dat betekent dat een aantal ziekenhuizen naast de betaling voor de behandelingen door de zorgverzekeraars ook een beschikbaarheidsbijdrage krijgen om hun spoedeisende hulp en acute verloskunde open te kunnen houden. Het RIVM berekent welke ziekenhuizen hier recht op hebben volgens de 45 minutennorm.

Tijdens het kostenonderzoek kon de NZa niet alle recente ontwikkelingen meenemen. Daarom volgt dit jaar nog verder onderzoek.

Welke vormen van zorg onder de beschikbaarheidsbijdragen vallen ligt vast in de regelgeving van het ministerie van VWS. Dit jaar gaat de NZa samen met het ministerie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) opnieuw naar de afbakening kijken.

Door: Nationale Zorggids