Normal_kinderopvang_peuter

Kinderopvangcentra moeten ongevaccineerde kinderen kunnen weigeren en ouders moeten daar inzicht in krijgen om een goed geïnformeerde keuze te maken. De Kamer debatteert over het initiatiefwetsvoorstel van D66 dat dit regelt. Dit meldt de Tweede Kamer.

De staatssecretarissen Van Ark van Sociale Zaken en Blokhuis van Volksgezondheid adviseren de Kamer en ontraden het initiatiefwetsvoorstel: het is niet proportioneel en qua uitvoerbaarheid zeer complex.

Rol kinderopvang in vaccinatienorm

Als ouder wil je voor je kind het allerbeste, betoogt Van Meenen (D66), dus ook een kinderopvang die een veilige omgeving biedt. Het zo goed mogelijk beschermen van kinderen tegen het oplopen van een infectieziekte hoort daar in zijn ogen bij.

Het initiatiefwetsvoorstel laat het aan kinderopvangcentra om de norm over wel of niet vaccineren te stellen, concludeert Hermans (VVD). Zij betoogt dat dit eigenlijk een rol is die de overheid op zich zou moeten nemen, niet de kinderopvang. Hijink (SP) is het daarmee eens.

Vaccinatiegraad kinderen verhogen

Het wetsvoorstel heeft niet tot doel om de vaccinatiegraad te verhogen, zegt Van Meenen, maar kan daar wel aan bijdragen. De maatschappelijke norm zou namelijk kunnen worden dat kinderopvangcentra alleen gevaccineerde kinderen toelaten.

Het is ongewenst als de discussie zich verplaatst van het publieke domein naar de kinderopvangcentra, vindt staatssecretaris Van Ark. Als de vaccinatiegraad te ver zakt, moet de overheid volgens haar vaccinatie op alle kinderopvangcentra verplicht stellen. De regering moet daarom een ondergrens vaststellen, vult staatssecretaris Blokhuis aan.

Juridische zekerheid over weigeren niet-gevaccineerde kinderen

Kunnen kinderopvangcentra niet ook nu al ongevaccineerde kinderen weigeren? Renkema (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) denken van wel.

Het is nu voor kinderopvangcentra onduidelijk of ongevaccineerde kinderen geweigerd mogen worden, zegt Van Meenen. Het initiatiefwetsvoorstel geeft hun juridische zekerheid daarover.

Medische redenen voor niet vaccineren

Sommige kinderen mogen om medische redenen niet gevaccineerd worden. Hijink (SP), Hermans (VVD) en Postma (CDA) suggereren dat kinderopvangcentra voor deze groep een uitzondering zouden moeten maken, omdat zij geen keuze hebben.

Kinderopvangcentra kunnen op dit punt eigen beleid maken, zegt Van Meenen. Maar het is zeer zeldzaam dat vaccinatie vanwege een medische reden onmogelijk is. Het ligt voor de hand dat kinderopvangcentra dan een hardheidsclausule hanteren en kinderen toch toelaten.

Clustering van ongevaccineerde kinderen

Leidt het initiatiefwetsvoorstel niet tot clustering van ongevaccineerde kinderen? Dat kan volgens Postma (CDA) gebeuren als bijvoorbeeld 10 procent van de kinderopvangcentra ongevaccineerde kinderen nog wel accepteert. Zo kunnen brandhaarden ontstaan, vreest Renkema (GroenLinks). Ook staatssecretaris Van Ark waarschuwt daarvoor.

Wij kiezen voor ouders die het maximale doen, zegt Van Meenen. Het is volgens hem niet de bedoeling dat ouders die hun kinderen niet vaccineren “schuilen onder de paraplu” van mensen die wel kiezen voor vaccinatie.

Godsdienst of levensovertuiging

Maakt het initiatiefwetsvoorstel onderscheid op grond van godsdienst of levensovertuiging? Dat is dan een indirect onderscheid, benadrukt Van Meenen. En dat valt te rechtvaardigen met het recht op een goede gezondheid dat in het VN-Kinderrechtenverdrag staat.

De Kamer stemt op 11 februari over het initiatiefwetsvoorstel en de ingediende motie.