Stamcelmateriaal Cryo-Save onvindbaar

Enkele duizenden ouders in Nederland zijn bang dat het stamcelmateriaal van hun kinderen verloren is gegaan. Zij hadden genetisch materiaal uit bloed of de navelstreng van hun kind op laten slaan bij de Nederlandse stamcelbank Cryo-Save. Bij de verhuizing van het materiaal naar Polen blijkt nu veel mis te zijn gegaan. Dit meldt AD.

Cryo-Save vriest genetisch materiaal in dat door ouders vlak na de geboorte is opgestuurd. Dit materiaal zou gebruikt kunnen worden voor stamceltherapie in het geval van een ernstige ziekte van het kind. Het invriezen van stamcelmateriaal op deze manier is wetenschappelijk omstreden in sommige Europese landen verboden. De Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) constateerde vorig jaar ernstige tekortkomingen bij het bedrijf. De toestemming van het bedrijf werd ingetrokken.

Samen met financiële problemen was dit aanleiding voor het bedrijf om het opgeslagen stamcelmateriaal te verhuizen naar het Poolse bedrijf Famicord. Zonder toestemming van de ouders of autoriteiten verplaatste het bedrijf 330.000 monsters. Een deel van de monsters lijkt nu zoekgeraakt. Belgische en Zwitserse autoriteiten doen onderzoek naar de verhuizing, waarbij ook gekeken wordt naar mogelijke illegale praktijken.

Wereldwijd had Cry-Save 230.000 klanten waaronder ook duizenden Nederlandse ouders.

Door: Nationale Zorggids