Normal_zwanger_buik

Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met Perined Ageeth Rosman benoemd tot lector Audit en Registratie bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Rosman gaat zich met name richten op de zorg rondom de zwangerschap en geboorte van een kind. Dit meldt Hogeschool Rotterdam.

De lector gaat onderzoeken hoe de persoonlijke omstandigheden die risico’s met zich meebrengen voor moeder en kind, zogenoemde risicoprofielen, in de geboortezorg beter kunnen worden omschreven. Volgens Rosman zijn de huidige profielen mogelijk te hard gedefinieerd en belemmeren ze zo een integrale samenwerking in de zorg.

Risicoprofielen zwangerschap en geboorte

Rosman: “Vandaag de dag weten we dat armoede en sociale omstandigheden invloed hebben op zwangerschappen en bevallingen. Daarom gaan we binnen het lectoraat nieuwe risicoprofielen aanmaken, waar we zorgpaden aan koppelen. Vervolgens kijken we per wijk wat het risicoprofiel is, zodat zorgverleners beter zorg op maat kunnen bieden. Meer zorg op maat in plaats van zorg op basis van een groepsdefinitie. Simpelweg omdat we met meer persoonlijke factoren rekening moeten houden. Zodat ook vrouwen in armoede of met bijvoorbeeld een verslaving de juiste zorg krijgen tijdens hun zwangerschap en bevalling. Daar heeft iedereen recht op.”

Hiermee draagt Rosman bij aan de wens van het ministerie van Volksgezondheid toe te werken naar een integrale en persoonsgerichte zorg waarbij de schotten tussen de verschillende zorgprofessionals wegvallen.

Ongewenste uitkomst van zwangerschap of bevalling

Ook gaat Rosman zich richten op zwangerschappen en bevallingen waarbij de uitkomst anders is dan verwacht. Ze kijkt vanuit en met verschillende disciplines naar de zorg die geleverd is en of dat in overeenstemming is met de zorg zoals die volgens de richtlijnen geleverd had moeten worden. En of een ongewenste uitkomst van de zwangerschap of bevalling gerelateerd kan worden aan het afwijken van de standaardzorg voor moeder of kind.

Perinatale registratie

Het tweede deel van het lectoraat richt zich op onderzoek met data uit de perinatale registratie. Bij Perined, een koepelorganisatie van alle samenwerkende partijen in de geboortezorg, worden 98 procent van alle zwangerschappen en bevallingen geregistreerd in een landelijke database. In die database staan gegevens over welk zorg de moeder heeft gehad, hoe de bevalling is verlopen, over het kind, et cetera. Op basis van die data analyseert Rosman de perinatale zorg in Nederland en gebruikt dit voor het opstellen van nieuwe risicoprofielen.

Door: Nationale Zorggids