Normal_microscoop_laboratorium_medisch_onderzoek
In maart opent ZonMw twee subsidierondes over embryomodellen en erfelijke aandoeningen. Op woensdag 1 april vindt de startbijeenkomst plaats in Den Haag. Een subsidieronde is voor medisch-biologische onderzoekers uit verschillende disciplines die samenwerken met alfa- en gammawetenschappers. Ten tweede wordt een subsidieoproep gepubliceerd voor ethisch onderzoek naar de morele aanvaardbaarheid van het tot stand brengen van niet-levensvatbare embryo’s voor onderzoek. Dit meldt ZonMw.
 

ZonMw heeft opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om een subsidieprogramma uit te voeren over embryomodellen en organoïden. Binnen dit programma is specifiek aandacht voor ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken. Samenwerking tussen verschillende biomedische en alfa- en gammawetenschappelijke disciplines kan antwoord geven op deze vraagstukken.

Ethische vraagstukken embryo-onderzoek

Onderzoek naar embryo’s roept vragen op in onze maatschappij. In Nederland is het niet toegestaan om menselijke embryo’s speciaal tot stand te brengen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het programma zet daarom in op onderzoek met zogeheten pluripotente stamcellen (een stamcel die in staat is uit te groeien tot elk ander gespecialiseerd celtype van een mens) om alternatieve modelsystemen te ontwikkelen voor onderzoek met menselijke embryo’s en kennis te verwerven voor de behandeling van ernstige erfelijke ziekten.

Startbijeenkomst 

Op woensdag 1 april organiseert ZonMw een startbijeenkomst voor dit programma. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds om informatie te geven over de opzet en de geplande subsidierondes van het programma. Daarnaast is er ruime gelegenheid voor onderzoekers uit verschillende disciplines om met elkaar in contact te komen en een multidisciplinair consortium op te zetten. Kijk voor meer informatie op de website en neem voor inhoudelijke vragen contact op met translational@zonmw.nl.

Door: Nationale Zorggids