Normal_operatie_operatiekamer_ok_chirurg_arts

In december heeft de rechter van de rechtbank in Eindhoven uitspraak gedaan in de zaak tegen een gynaecoloog van het Catharina Ziekenhuis die twee jaar geleden tijdens een spoedkeizersnede in de wang van een baby heeft gesneden. De rechter oordeelde in december dat het ziekenhuis een schadevergoeding en de advocaatkosten moet betalen. Het ziekenhuis is het niet eens met de uitspraak en start een vervolgprocedure. Dit meldt het Catharina Ziekenhuis.

Het Catharina Ziekenhuis start, in overleg met zijn schadeverzekeraar, een vervolgprocedure tegen die uitspraak. Na grondige bestudering van de uitspraak zet het ziekenhuis vraagtekens bij de onderbouwing ervan door de rechter. Het ziekenhuis is van mening dat het in deze zaak niet gaat om een verwijtbare fout, maar om een niet vermijdbare complicatie: een voorval dat zeer incidenteel kan optreden, maar niet is te voorkomen. Bij een complicatie is het ziekenhuis niet schadeplichtig/aansprakelijk, bij een verwijtbare fout wel.
 

Complicatie tijdens spoedkeizersnede

Het ziekenhuis baseert haar mening op zowel de literatuur als de ervaringen van gynaecologen in Nederland en heeft dit gemotiveerd toegelicht tijdens de zitting. De rechter is van mening dat deze motivering niet voldoende is geweest. Het ziekenhuis zou tijdens de zitting onvoldoende hebben aangetoond dat er sprake is van een complicatie.
 
Het ziekenhuis is het niet eens met de rechter dat niet aan het motiveringsbeginsel is voldaan. Dat is dan ook de reden dat een vervolgprocedure wordt gestart. Het ziekenhuis wordt in zijn mening ook ondersteund door de vele reacties in het land van juristen, artsen en ouders bij wie de baby ook een snee heeft opgelopen tijdens een spoedkeizersnede.
 

Schadeplicht ziekenhuis

Een weloverwogen rechterlijke uitspraak over de vraag of een ziekenhuis schadeplichtig is voor complicaties is bovendien belangrijk voor de gezondheidszorg in Nederland. Op dergelijke uitspraken wordt namelijk de jurisprudentie (uitspraken in vergelijkbare zaken) gebaseerd. De uitspraak die er nu ligt kan patiënten, die tijdens of na hun behandeling met een complicatie worden geconfronteerd, motiveren om ziekenhuizen aansprakelijk te stellen.
 
Het Catharina ziekenhuis is van mening dat het een onwenselijke situatie voor de Nederlandse gezondheidszorg is als, ondanks een goede motivering van het ziekenhuis dat een gebeurtenis vaktechnisch een complicatie is, de schade door Nederlandse ziekenhuizen alsnog moeten worden vergoed. Daarmee kan de betaalbaarheid van de zorg in Nederland onder druk komen te staan. Het ziekenhuis wordt in die zienswijze gesteund door schadeverzekeraar Centramed.
 
Door: Nationale Zorggids