weekoverzicht week 11 2020

Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Opnieuw houdt het coronavirus de gemoederen in ons land flink bezig door de flinke toename van het aantal besmettingen en de landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in ons land tot staan te brengen. Daarnaast natuurlijk ook ander nieuws: de FNV roept de Eerste Kamer op om de nieuwe Wajongwet uit te stellen, voormalige monteurs van Defensie die ernstig ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 hebben recht op schadevergoeding en de Tweede Kamer is boos over het negeren van waarschuwingen over de fraudejacht van de Belastingdienst op ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen. 

Maandag: Kamer boos over negeren waarschuwingen fraudejacht Belastingdienst

Dat de bewindslieden die verantwoordelijk waren voor de fraudejacht door de Belastingdienst daartegen gewaarschuwd blijken door hun hoogste ambtenaren, zit de Tweede Kamer dwars. Onder meer CDA, D66 en SP begrijpen niet dat toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes en minister Lodewijk Asscher niet ingrepen, terwijl ze wisten dat ze ouders buitensporig in het nauw brachten.

Vrijdag maakt het kabinet bekend dat een brede groep gedupeerde ouders compensatie krijgt.

Dinsdag: schadevergoeding voor monteurs Defensie om chroom-6

De Staat is aansprakelijk voor gezondheidsschade die vier voormalige onderhoudsmonteurs van defensiematerieel hebben opgelopen door blootstelling aan de stof chroom-6. Het gerechtshof in Den Bosch heeft beslist dat de vier in een vervolgprocedure bij de rechtbank schadevergoedingen kunnen eisen. De hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Woensdag: FNV roept op tot uitstel vereenvoudiging Wajong

De FNV roept de Eerste Kamer op Wajongwetgeving uit te stellen, omdat die niet wezenlijk is getoetst aan het VN-verdrag Handicap dat vanaf 2016 ook in Nederland van kracht is. Dat verdrag moet de positie van mensen met een arbeidshandicap verbeteren. Het College van de Rechten van de Mens heeft een rapport uitgebracht over hoe de wetgeving die nu wordt voorbereid, zich in negatieve zin verhoudt tot het VN-verdrag.

Donderdag: nieuwe landelijke maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Tijdens een persconferentie maakten minister Bruno Bruins en premier Rutte nieuwe maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. De maatregelen gelden voor het hele land en blijven tot en met 31 maart 2020 van kracht. Lees hier het overzicht van de nieuwe coronamaatregelen. In reactie de maatregelen sluiten musea, kerken, moskeeën, universiteiten en hogescholen de deuren. De NS zet minder treinen in en ook het vliegverkeer naar Nederland wordt beperkt. Kinderopvang scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs blijven open, maar ouders krijgen geen boete als zij hun gezonde kind toch thuis houden. 

Vrijdag: apothekers ernstig bezorgd over beschikbaarheid medicijnen

De apothekersorganisatie KNMP is "ernstig" bezorgd over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de nabije toekomst. "De vraag is wat ons betreft niet of de virusuitbraak effect heeft op de geneesmiddelenvoorziening, maar over hoeveel weken en op welke schaal", aldus de club in een brief aan het kabinet.

Door: Nationale Zorggids