Plekken IC coronapatiënten

De voorzitter van de de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) vreest dat ziekenhuizen snel moeilijke keuzes moeten maken als er niet wordt doorgepakt met maatregelen tegen het coronavirus. Mogelijk zouden extreem premature kinderen (tot 24 weken) en 80-plussers al over twee weken plaats moeten maken voor levensbedreigend zieke mensen met het coronavirus. Dit meldt De Stentor.

De voorzitter van het NVIC, Diederik Gommers, denkt dat de in totaal tweehonderd gesluisde isolatiekamers voor ernstige zieke coronapatiënten misschien al binnen een paar dagen vol liggen. Gommers: "Theoretisch gezien bereik je dat punt als Nederland 2.000 coronapatiënten heeft." Hij gaat er hierbij vanuit dat ongeveer tien procent van de besmette mensen op een dergelijke kamer terechtkomt. 

'Vroeggeborenen en 80-plussers moeten als eerste plaatsmaken’

De voorzitter geeft aan dat in totaal 1.150 bedden op intensive care-afdelingen geschikt gemaakt kunnen worden voor coronapatiënten. Eventueel kan dit aantal verhoogd worden tot tweeduizend. In Italië moeten artsen bij hun overwegingen rekening houden met iemands levensverwachting en de kans op overleving, omdat er te weinig bedden zijn. Zeer vroeggeboren kinderen en ouderen boven de tachtig jaar moeten dan plaatsmaken voor ernstig zieke mensen met het coronavirus. Gommers: "Als die situatie zoals in Italië hier ook komt, is het over twee weken."

Zorgen over zorgpersoneel en machines 

De voorzitter maakt zich ook zorgen over de beschikbaarheid van zorgpersoneel. Ook als er genoeg bedden zijn, is er wel voldoende personeel nodig. Om te voorkomen dat zorgpersoneel ziek wordt, gaan veel activiteiten zoals bijeenkomsten, dienstreizen en lessen niet door. 

Infectioloog Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc maakt zich vooral zorgen over de mensen die beademing nodig hebben: "Daar hebben we maar een beperkt aantal machines voor. En die kun je niet zomaar even bijbestellen." Het ziekenhuis heeft nog voldoende voorraad aan materialen maar is hier wel zuinig mee omdat er vanuit China niet veel wordt geïmporteerd. 

Coronapatiënten voorrang boven normale zorgverlening

Het Radboudumc is erop voorbereid als het aantal coronapatiënten oploopt. De zorg voor deze zieken krijgt dan prioriteit boven de normale zorgverlening. Bleeker-Rovers: "Op dat moment kunnen we operaties afblazen en wordt zo ruimte gecreëerd door apparatuur en menskracht vrij te spelen." Het Beugense Maasziekenhuis houdt drie bedden vrij voor coronapatiënten maar deze zijn nog niet nodig geweest. Het Edese ziekenhuis Gelderse Vallei heeft uit voorzorg extra isolatiekamers ingericht.

Minister Bruno Bruins zegt zich ervoor in te zetten dat oudere en kwetsbare patiënten ook de hulp blijven krijgen die zij nodig hebben. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de minister om de bepalen wanneer het gaat om een noodsituatie en er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Door: Nationale Zorggids